Szybki kontakt:
Tel. +48 784 044 967
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ustalenie ojcostwa z powództwa ojca. Jak przebiega postępowanie?

W polskim systemie prawnym, ustalenie ojcostwa z powództwa ojca jest uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Artykuł 72 Kodeksu stanowi, że ojciec może wystąpić z powództwem o ustalenie ojcostwa, jeśli nie jest ono już uprzednio ustanowione. Proces ten może zostać wszczęty zarówno przez domniemanego ojca, jak i przez matkę dziecka.

Powództwo o ustalenie ojcostwa — kiedy można je wytoczyć?

Powództwo o ustalenie ojcostwa może zostać wytoczone w sytuacji, gdy nie ma prawnie ustanowionego ojca dziecka. Może to nastąpić, gdy ojciec nie jest wpisany do aktu urodzenia dziecka, nie ma zawartego oświadczenia o uznaniu ojcostwa lub gdy sąd nie wydał wcześniej orzeczenia w tej sprawie. Warto zaznaczyć, że powództwo może zostać wytoczone także przez ojca, który nie jest pewien swojego ojcostwa, ale chce je ustalić.

Przebieg postępowania sądowego

Postępowanie sądowe w sprawie ustalenia ojcostwa z powództwa ojca rozpoczyna się od wniesienia pozwu do właściwego sądu rodzinnego. Takimi formalnościami zajmuje się adwokat. W pozwie należy zawrzeć informacje dotyczące strony (matki dziecka) oraz przedstawić dowody na swoje twierdzenia. Sąd może również z urzędu zarządzić przeprowadzenie badań genetycznych w celu potwierdzenia lub wykluczenia pokrewieństwa między domniemanym ojcem a dzieckiem.

W trakcie postępowania sądowego, strony mogą zgłaszać dowody oraz składać wnioski dowodowe. Sąd ocenia zgromadzone dowody i na ich podstawie wydaje orzeczenie. Jeśli sąd uzna, że istnieje wystarczająco dużo dowodów potwierdzających ojcostwo powoda, wyda wyrok ustalający ojcostwo.

Konsekwencje ustalenia ojcostwa z powództwa ojca

Ustalenie ojcostwa z powództwa ojca wiąże się z wieloma konsekwencjami zarówno dla ojca, jak i dla dziecka. Po ustaleniu ojcostwa, ojciec uzyskuje prawa rodzicielskie, takie jak prawo do opieki nad dzieckiem, prawo do współdecydowania o jego wychowaniu oraz prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Ponadto, ojciec zostaje zobowiązany do łożenia na rzecz dziecka alimentów.

Dla dziecka ustalenie ojcostwa ma również istotne znaczenie. Dziecko nawiązuje więź z ojcem, co może wpłynąć na jego rozwój emocjonalny i społeczny. Ponadto, dziecko uzyskuje prawa spadkowe po ojcu oraz prawo do korzystania z jego nazwiska.