Szybki kontakt:
Tel. +48 784 044 967
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie etapy obejmuje windykacja należności?

Windykacja należności to proces, który ma na celu odzyskanie długów od osób lub firm, które zalegają z ich spłatą. W Polsce windykacja może być prowadzona zarówno przez wierzyciela, jak i przez wyspecjalizowane firmy windykacyjne. Proces ten obejmuje kilka etapów, które mają na celu skuteczne odzyskanie zobowiązań. 

Etap pierwszy – windykacja polubowna

Pierwszym etapem windykacji jest tzw. windykacja polubowna, która polega na próbie rozwiązania sporu między wierzycielem a dłużnikiem bez konieczności angażowania sądu czy innych instytucji. Na tym etapie wierzyciel lub firma windykacyjna podejmuje próby kontaktu z dłużnikiem, przypominając o zaległościach i proponując dogodne warunki spłaty długu.

Windykacja polubowna może obejmować różne formy komunikacji, takie jak telefony, e-maile, listy polecone czy spotkania osobiste. Celem tego etapu jest osiągnięcie porozumienia między stronami i ustalenie harmonogramu spłaty zadłużenia. 

Etap drugi – windykacja sądowa

Jeśli etap polubowny nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, wierzyciel może zdecydować się na podjęcie działań sądowych. Windykacja sądowa polega na skierowaniu sprawy do sądu, który rozstrzyga o roszczeniach wierzyciela względem dłużnika. Na tym etapie niezbędne jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji, takiej jak umowy, faktury czy wezwania do zapłaty, które będą stanowić dowody w sprawie. Konieczna jest także współpraca z adwokatem. Windykacja sądowa może zakończyć się wydaniem przez sąd nakazu zapłaty, który nakłada na dłużnika obowiązek uregulowania zobowiązań w określonym terminie. 

Etap trzeci – egzekucja komornicza

Ostatnim etapem windykacji należności jest egzekucja komornicza. Jeśli dłużnik nie ureguluje zobowiązań pomimo wydanego przez sąd nakazu zapłaty, wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie egzekucji komorniczej. Na tym etapie do sprawy zostaje włączony komornik, który ma za zadanie wyegzekwować należności od dłużnika.

Egzekucja komornicza może obejmować różne metody odzyskiwania długów, takie jak zajęcie wynagrodzenia, zablokowanie rachunków bankowych czy zajęcie majątku dłużnika. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, komornik może również wszcząć postępowanie upadłościowe.