Szybki kontakt:
Tel. +48 784 044 967
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czy spory muszą kończyć się sprawą w sądzie?

Różnice poglądów, odmienne wizje prowadzenia rozmów z klientami czy problemy finansowe to najczęstsze przyczyny sporów między wspólnikami. Zdarza się tak, że konflikty bywają na tyle skomplikowane, że zwykle jedna ze stron kieruje sprawę do sądu. Okazuje się jednak, że nie zawsze postępowanie sądowe jest najlepszym wyjściem, zwłaszcza ze względu na często wysokie koszty procesu oraz długotrwałe, zwykle kilkumiesięczne oczekiwanie na rozwiązanie sporu. Zanim więc skieruje się sprawę do sądu, warto skorzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów. O tym, jak rozwiązać konflikt bez wszczęcia postępowania sądowego przeczytasz w dalszej części artykułu.

Jak rozwiązać konflikt bez zgłaszania sprawy do sądu?

Jednym ze sposobów rozwiązywania sporów są negocjacje. Podczas negocjacji strony prowadzą rozmowy, których celem jest wypracowanie satysfakcjonującego kompromisu. Spotkania mogą odbywać się wyłącznie w obecności skonfliktowanych stron, jak i z udziałem prawnika każdej z nich. Czas trwania negocjacji zależy od wspólników oraz skali konfliktu, niemniej prowadzi do porozumienia znacznie szybciej niż w przypadku postępowania sądowego. Innym sposobem rozwiązywania sporów jest mediacja. Jej celem również jest pogodzenie stron w oparciu o akceptowalne dla nich warunki. Mediacja przebiega w obecności bezstronnego mediatora, którego zadaniem jest prowadzenie dialogu. Proces mediacji jest dobrowolny i poufny, a strony w każdej chwili mogą zrezygnować z udziału w rozmowach.

Trzecią alternatywną metodą rozstrzygania konfliktów jest arbitraż (inaczej sądownictwo polubowne). Wybierając tę opcję, skonfliktowane strony mają możliwość zgłoszenia sprawy do wybranego przez siebie sądu polubownego, w którym w bezstronny i poufny sposób zostanie rozwiązany toczący się między nimi spór. Warto przy tym pamiętać, że wyrok sądu arbitrażowego jest wiążący i strony muszą się do niego zastosować tak samo, jak w przypadku wyroku sądu powszechnego. Wśród zalet arbitrażu wymienia się przede wszystkim jednoinstancyjność, niskie koszty postępowania oraz stosunkowo krótki czas przebiegu procesu.